ब्याबेल
ne प्रयोगकर्ता अग्रिम स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ।
NE यो प्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको जानकार हुनुहुन्छ।
sa-3 एषः उपयोजकः उत्तम संस्कृते लिखितुं शक्नोति.
en-1 This user knows basic English.

प्रयोगकर्ताले माध्यमिक स्तरको शिक्षा हासील गर्नु भएको छ।
Hi-3 यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
मेरो बारेमा
यो प्रयोगकर्ता धूम्रपान गर्नुहुन्न ।
यो प्रयोगकर्ता शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गर्नुहुन्छ ।
यो प्रयोगकर्ता पुरुष हुनुहुन्छ ।
यो प्रयोगकर्ताको फेसबुक प्रोफाइल छ ।
यो प्रयोगकर्ताको Twitter प्रोफाइल छ ।
ओपेरा यो प्रयोगकर्ता विकिपीडिया सम्पादनको लागि ओपेरा सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ।
यो प्रयोगकर्ताको गूगल+ प्रोफाइल छ ।

बाह्य प्रोफाइल