पुस्तक:दुर्गा सप्तसती

दुर्गा भवानी नेपालिहरुको महान चााड विजय दशमिको सातौ दिन अर्थात फ़ुलपाति भनेर मनाईन्छ । यसदिन देवि कालारात्रि स्वारुपा दुर्गाको विशेष पुजा गरिन्छ।

दुर्गा सप्तसतीसम्पादन

दशैँमा पाठ गर्ने पुस्तकसम्पादन

विषयसूची

प्रथम पृष्ठ
देवी कवच
अर्गला स्तोत्र
कीलक स्तोत्र
प्रथम चरित
मध्य चरित
उत्तम चरित
अपराधक्षमापण स्तोत्र
सप्तसती पुस्तक श्रेय