चाणक्यनीति

यसचाणक्यनीतिको पुस्तक अथवा केही भाग अरुभाषामा लेखिएको छ यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न सहयोग गर्नुहोस्

सन्क्षिप्त भूमिका सम्पादन गर्नुहोस्

 
नीतिकार चाणक्य

चाणक्य नीति चाणक्यद्वारा नीति नियम सम्बन्धी अनेक कुराहरु लेखिएको ग्रन्थ हो । अरु कुनै ग्रन्थमा नपाइने विषयहरु रहेकाले यो पूरा विश्वभरमा पढ्ने गरिन्छ; यसमा आदर्श व्यवहार यथार्थको सुन्दर तरिकाले समन्वय गरिएको छ ।

विषय सूचि सम्पादन गर्नुहोस्

यसचाणक्यनीतिको पुस्तक अथवा केही भाग अरुभाषामा लेखिएको छ यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न सहयोग गर्नुहोस्

[१]

बाह्य सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्