नेपालको संविधान नेपालको विद्यमान संविधान हो। यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो। यो संविधान नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो। संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो। साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । तराई भागका केही जिल्लाहरूमा यसविरूद्द आवाज उठाइए पनि यो संविधान नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो।

यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरेको छ।

 1. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१ प्रारम्भिक
 2. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२ नागरिकता
 3. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य
 4. नेपालको संविधान २०७२/भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
 5. नेपालको संविधान २०७२/भाग–५ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड
 6. नेपालको संविधान २०७२/भाग–६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
 7. नेपालको संविधान २०७२/भाग–७ संघीय कार्यपालिका
 8. नेपालको संविधान २०७२/भाग–८ संघीय व्यवस्थापिका
 9. नेपालको संविधान २०७२/भाग–९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि
 10. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१० संघीय आर्थिक कार्यप्रणालि
 11. नेपालको संविधान २०७२/भाग–११ न्यायपालिका
 12. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१२ महान्यायाधिवक्ता
 13. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१३ प्रादेशिक कार्यपालिका
 14. नेपालको संविधान २०७२/भाग- १४ प्रदेश व्यवस्थापिका
 15. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१५ प्रादेशक व्वस्थापन कार्यविधि
 16. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१६ प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली
 17. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका
 18. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका
 19. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
 20. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२० संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच अन्तरसम्बन्ध
 21. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
 22. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२२ महालेखा परीक्षक
 23. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२३ संघीय लोक सेवा आयोग
 24. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२४ निर्वाचन आयोग
 25. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
 26. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग
 27. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२७ अन्य आयोगहरू
 28. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
 29. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२९ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था
 30. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३० संकटकालीन अधिकार
 31. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३१ संविधान संशोधन
 32. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३२ विविध
 33. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था
 34. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३४ परिभाषा र व्याख्या
 35. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी