नेपालको संविधान २०७२/भाग–२ नागरिकता

भाग–२ नागरिकता सम्पादन गर्नुहोस्

(१०) नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने
(११) नेपाली नागरिक ठहर्ने
(१२) वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता
(१३) नागरिकता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति
(१४) गैर आवासिय नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने
(१५) नेपाली नागरिक