नेपालको संविधान २०७२/भाग–१ प्रारम्भिक

भाग–१ प्रारम्भिकसम्पादन

(१) संविधान मूल कानून
(२ )सर्वभौमसत्ता र राज्यकीयसत्ता
(३) राष्ट्र
(४) नेपाल राज्य
(५) राष्ट्रीय हित
(६) राष्ट्र भाषा
(७) सरकारी कामकाजको भाषा
(८) राष्ट्रीय झण्डा
(९) राष्ट्रीय गान इत्यादि

स्रोतसम्पादन

[१]

  1. http://parliament.gov.np/document.php?id=24 प्रारम्भिक