"चाणक्यनीति चौदहौ अध्याय" को बिचमा भिन्नता

कुनै सम्पादन सारांश छैन
सा (Devraj poudel ले चाणक्यनीति/चौदहौ अध्याय मा पुनर्निर्देश नछोडि त्यसलाई चाणक्यनीति चौदहौ अध्याय मा...)
कुनै सम्पादन सारांश छैन
 
विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा ।।७।।<br>
<br>
दरस्थोऽपिदूरस्थोऽपिदूरशोदूरस्थः यो यस्य मनसि स्थितः ।<br>
यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरतः ।।८।।<br>
<br>
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16326" बाट अनुप्रेषित