मुख्य पृष्ठ/पकवान

This randomly chooses a featured recipe to display on the मुख्य पृष्ठ. Create a new featured recipe, add it to the सूची in alphabetical order, and then update the total on this page (X in {{Rand|X|Seed}}).


Kheer.jpg
खिर दूधमा चामल हालेर तयार गरिने एक प्रकारको खाद्य परिकार हो ।यसको नेपाली समाजमा विशेष महत्व छ ।