कुनै एक अक्षर वा एक भन्दा बढि अक्षर जसले अर्थ दिन्छ त्यसैलाई शब्द भनिन्छ । शब्द बिभिन्न प्रकारका आधारमा बिभाजन गरीएको छ बनोटका आधारमा शब्दलाई दुई भागमा बिभाजन गरीएको छ १) मुल शब्द २) व्युत्पन्न शब्ध