"नामपद" को बिचमा भिन्नता

कुनै सम्पादन सारांश छैन
कुनै सम्पादन सारांश छैन
कुनै सम्पादन सारांश छैन
 
संसारमा भएको जुनसुकै पनि वस्तुलाई जनाउने शव्दलाई '''नामपद''' भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा व्यक्ति, भाव, जाति, द्रव्य वा पदार्थ तथा समूहविशषलाई जनाउने शब्द नाम हुन् । नामपदलाई संज्ञा पनि भनिन्छ । व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक र भाववाचक गरी नाम पाँच किसिमका हुन्छन् ।
व्यक्ति वा वस्तु (प्राणी, पदार्थ, गुण, ठाउँ, धर्म) बुझाउने शब्दलाई नाम भन्दछन् । विशेषतः नामपदले वाक्यमा कर्ता, कर्म र पूरकका रूपमा अाएरआएर कार्य गर्ने गर्दछ । वाक्यमा अाएकाेआएको शब्द नामपद हाेहो वा हाेइनहोइन भन्ने ठम्याउन निम्न कुरालार्इ ध्यान दिनुपर्दछ ।
१. नामपद वाक्यमा के, केले, केलार्इ, काेको, कसले, कसलार्इ प्रश्नकाेप्रश्नको उत्तर अाउनेआउने गर्दछ ।
२. धातुमा अाइआइ, अाइँआइँ, याइँ, नु, .... अादिआदि लागेर बन्ने शब्द ।
३. नामिक पदमा ता प्रत्यय लेगेर बन्ने शब्द ।
नामपदलार्इ समग्रमा निम्नानससार वर्गीकरणा गर्न सकिन्छः
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16509" बाट अनुप्रेषित