"द्वादशोध्यायः" को बिचमा भिन्नता

( ===भक्तियोग=== <br> को साथमा पृष्ठ शृजना भयो)
 
===भक्तियोग===
<br>
 
अर्जुन उवाच
<br>
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
<br>
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः (१)
<br>
अर्जुनले भने
<br>
कोही सगुण छन् भक्त, कोही छन् भक्त निर्गुण,
<br>
यी दुई सिद्धयोगीमा मानिन्छ कुन उत्तम ?
<br>
<br>
श्रीभगवानुवाच
<br>
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
<br>
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः (२)
<br>
भगवान्ले भने
<br>
ममा चित्त दिई नित्य श्रद्धाद्वारा उपासना-
<br>
जोजो गर्छन् तिनै मेरा मानिन्छन् भक्त उत्तम ।
<br>
<br>
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
<br>
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् (३)
<br>
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
<br>
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः (४)
<br>
इन्द्रियादि जिती बुद्धि-चित्तभन्दा अझै पर-
<br>
रहेको वर्णनातीत रूप एक रसात्मक,
<br>
अविनाशी, निराकार तथा निश्चल ब्रह्मको
<br>
ध्यान-कीर्तन जो गर्छ त्यो मेरो प्रिय भक्त हो ।
<br>
<br>
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
<br>
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते (५)
<br>
निराकार ब्रह्म प्राप्ति सारै नै दुःखपूर्ण छ,
<br>
कर्ताभाव रहेसम्म अप्राप्य बन्छ ईश्वर ।
<br>
<br>
५११

edits

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16469" बाट अनुप्रेषित