"दशमोध्यायः" को बिचमा भिन्नता

 
<br>
<br>
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
<br>
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् (३८)
<br>
जित्न इच्छुकको नीति, शास्ति दमन–प्यारको
<br>
म ज्ञानीहरुको ज्ञान, मौन हुँ म रहस्यको ।
<br>
<br>
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।
<br>
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् (३९)
<br>
विश्वका सब प्राणीको बीज मै हुँ पृथासुत !
<br>
मबिनाको छँदैछैन यावत् विश्व चराचर ।
<br>
<br>
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ।
<br>
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया (४०)
<br>
दिव्य ऐश्वर्य यी मेरा छन् अनन्त, परन्तप !
<br>
तिम्रा लागि भनेँ मैले संक्षिप्त दिव्य ऐश्वर ।
<br>
<br>
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
<br>
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् (४१)
<br>
जोजो ऐश्वर्यले युक्त छन् कान्ति, शक्तिले पनि
<br>
संझना गर ती मेरै तेजांशयुक्त छन् भनी ।
<br>
<br>
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
<br>
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् (४२)
<br>
अथवा धेर जानेर के पो हुन्छ पृथासुत !
<br>
एकांशले जगद्भित्र रहेकोछु सबैतिर ।
<br>
<br>
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायांयोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः । हरिः ॐ तत् सत्
५११

edits

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16451" बाट अनुप्रेषित