"दशमोध्यायः" को बिचमा भिन्नता

( ===विभूतियोग=== <br> श्रीभगवानुवाच <br> भूय एव महाबाहो श्... को साथमा पृष्ठ शृजना भयो)
 
<br>
जस अब्जसका भाव हुन्छन् मैंबाट उद्भव ।
<br>
<br>
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।
<br>
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः (६)
<br>
हुन् मेरै मनका सृष्टि सप्तर्षि, सनकादिक
<br>
तथा मनु, यिनैद्वारा फैलिए लोकमा जन ।
<br>
<br>
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
<br>
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः (७)
<br>
ऐश्वर्य, योग यो मेरो तत्त्वले बुझ्छ जो नर,
<br>
स्थिरचित्त भई मेरो भक्तिमा लाग्छ निश्चय ।
<br>
<br>
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
<br>
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः (८)
<br>
स्रष्टा हुँ सबको विश्व मबाटै नित्य चल्दछ
<br>
यो जानी भज्दछन् ज्ञानी भक्ति अौ भावपूर्वक ।
<br>
<br>
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
<br>
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च (९)
<br>
ममा दिन्छन् मन–प्राण, साट्छन् ज्ञान परस्पर,
<br>
मेरै भजनमा रम्छन् खुशी हुन्छन् निरन्तर ।
<br>
<br>
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
<br>
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते (१०)
<br>
जो सदैव मलाई नै भज्दछन् प्रेमपूर्वक,
<br>
बुद्धि दिन्छु, त्यसैद्वारा मलाई भेट्दछन् तब ।
<br>
<br>
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
<br>
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता (११)
<br>
ती भक्तमा कृपा राखी भित्री अज्ञान, कल्मष
<br>
ज्ञानको दीप बालेर नाश गर्छु धनञ्जय !
<br>
कल्मष = मैलो ।
<br>
<br>
अर्जुन उवाच
<br>
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
<br>
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् (१२)
<br>
अर्जुनले भने
<br>
परब्रह्म परं धाम विशुद्ध नित्य हौ तिमी,
<br>
आदिदेव, अजन्मा र दिव्य व्यापक छौ तिमी !
<br>
<br>
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
<br>
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे (१३)
<br>
भन्छन् नारद देवर्षि, भन्छन् ऋषिहरू सब,
<br>
भन्छाै तिमी तथा व्यास, भन्छन् असित, देवल ।
<br>
<br>
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
<br>
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः (१४)
<br>
जेजे भन्छौ सबै सत्य कुरा मान्दछु केशव !
<br>
तिम्रो स्वरूप जान्दैनन् कुनै देव र दानव ।
<br>
<br>
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
<br>
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते (१५)
<br>
प्राणी–सर्जक, स्वामी हौ देवेश, जगदीश्वर !
<br>
आफुले आफुलाई नै जान्दछौ परमेश्वर !
<br>
<br>
५११

edits

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16448" बाट अनुप्रेषित