"नवमोध्यायः" को बिचमा भिन्नता

भक्तिमा लीन त्यस्ताको गर्दिन्छु सबथोक म ।
<br>
<br>
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
<br>
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् (२३)
<br>
श्रद्धापूर्वक जो भक्त पुज्दछन् अन्य दैवत,
<br>
ती सबैले मलाई नै पुज्दछन् विधिबेगर ।
<br>
<br>
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
<br>
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते (२४)
<br>
समस्त यज्ञको स्वामी, भोगकर्ता स्वयं हुँ म,
<br>
स्वरूप तत्त्व यो मेरो नचिनी गिर्दछन् तल ।
<br>
<br>
यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।
<br>
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् (२५)
<br>
देवमा देवका भक्त, पितृका भक्त पितृमा,
<br>
भूतका भूतमा, मेरा भक्त मिल्छन् स्वयं ममा ।
<br>
<br>
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
<br>
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः (२६)
<br>
फल-फूल, सुधा, पात भक्तले जे दिए पनि,
<br>
त्यसको दान स्वीकार म गर्दछु खुसी बनी ।
<br>
<br>
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
<br>
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् (२७)
<br>
जे गर्छाै, जे तिमी खान्छौ, होम, दान तथा तप
<br>
जेजे गर्छौ मलाई नै गर अर्पण भारत !
<br>
<br>
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबंधनैः ।
<br>
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि (२८)
<br>
यसरी फल त्यागेमा कर्म-डोरी चुँडाउँछौ,
<br>
योग-संलग्न संन्यासी भई मैंसँग मिल्दछौ ।
<br>
<br>
५११

edits

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16444" बाट अनुप्रेषित