श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय: संशोधनहरू बीचको भिन्नता

अर्थ
<br />
पाचार्यहजुर, भीष्मपितामह, कर्ण, युद्धविजयी—कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवा यी हाम्रो पक्षका मुख्य मुख्य योद्धाहरु हुन् ।
हजुर, भीष्मपितामह, कर्ण, युद्धविजयी—कृ<br />
<br />
पाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवा यी हाम्रो पक्षका मुख्य मुख्य योद्धाहरु हुन् ।
<br />
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
<br />
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
<br />
<br />
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ।। १० ।।
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16324" बाट अनुप्रेषित