"श्रीमद्भगवद्गीता/विशेष योगदानकर्ताहरू" को बिचमा भिन्नता

* बाबु राम ज्ञवाली - 7 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 8 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - ११9 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 10 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 11 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 12 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 13 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 14 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 15 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 16 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 17 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - १८18 औ अध्याय
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/15973" बाट अनुप्रेषित