"श्रीमद्भगवद्गीता/विशेष योगदानकर्ताहरू" को बिचमा भिन्नता

* बाबु राम ज्ञवाली - दोस्रो अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - तृतीय अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - चौथो अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 5 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 6 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 7 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - चौथो8 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 10 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - ११ औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 13 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 14 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - 16 औ अध्याय
* बाबु राम ज्ञवाली - १८ औ अध्याय
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/15946" बाट अनुप्रेषित