नेपालको संविधान २०७२: संशोधनहरू बीचको भिन्नता

कुनै सम्पादन सारांश छैन
पङ्क्ति ६:
 
==भागहरू==
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–१ प्रारम्भिक]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२ नागरिकता]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–५ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–७ संघीय कार्यपालिका]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–८ संघीय व्यवस्थापिका]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–१० संघीय आर्थिक कार्यप्रणालि]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–११ न्यायपालिका]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–१२ महान्यायाधिवक्ता]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–१३ प्रादेशिक कार्यपालिका]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग- १४ प्रदेश व्यवस्थापिका]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–१५ प्रादेशक व्वस्थापन कार्यविधि]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–१६ प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२० संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच अन्तरसम्बन्ध]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२२ महालेखा परीक्षक]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२३ संघीय लोक सेवा आयोग]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२४ निर्वाचन आयोग]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२७ अन्य आयोगहरू]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–२९ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–३० संकटकालीन अधिकार]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–३१ संविधान संशोधन]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–३२ विविध]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–३४ परिभाषा र व्याख्या]]
# [[नेपालको संविधान २०७२/भाग–३५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी]]
 
[[श्रेणी:राजनीति]]
१,५७०

सम्पादन

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/15891" बाट अनुप्रेषित