"श्रीमद्भगवद्गीता एकादश अध्याय" को बिचमा भिन्नता

==श्रीभगवान उवाच==
सुदुर्दर्शमिदं रुपं दृष्ट्वानसि यन्मम ।
<br />
देवा अप्यस्य रुपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ।। ५२।।
<br />
श्रीभगवानले भन्नु भयो– मेरो जुन यो रुप (तिमीले) देखेका थियौ, त्यो दुर्लभ छ र देवताहरु पनि त्यस रुपको दर्शनका आकांक्षी हुन्छन् ।
<br />
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।
<br />
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ।।५३।।
<br />
जस्तो तिमीले मलाई देख्यौ, यस्तो रुपलाई वेदाध्ययन (ज्ञान), तपस्या, दान, यज्ञ कुनै विधाले पनि देख्न सकिंदैन ।
<br />
भक्त््या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोद्रर्जुन ।
<br />
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः ।।५४।।
<br />
तर हे परन्तप, अनन्य भक्तिले भने मलाई तत्त्वले जान्न र देख्न सकिन्छ । मलाई प्राप्त (प्रवेश) गर्न पनि सकिन्छ ।
<br />
मत्कर्मकृन्मतपरमो मद्भक्तः संगवर्जित ः।
<br />
निर्वैरः सर्व भूतेषु यः स मामेति पाण्डवः ।।५५।।
<br />
हे पाण्डव, मेरो निमित्त कर्म गर्ने, ममा परायण हुने, आसक्तिरहित हुने, सबै प्राणीहरुमा निर्वैर भाव राख्नेले मलाई प्राप्त गर्छ ।
{{subst:Copyvio}}-&nbsp;[[विशेष:Contributions/139.5.68.29|139.5.68.29]] ००:०२, २३ जनवरी २०१७ (युटिसी(UTC))ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णर्जुनसंवादे विश्वरुपदर्शनयोगो नामैकादशोद्रध्याय ः।।
<br />
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णर्जुनसंवादे विश्वरुपदर्शनयोगो नामैकादशोद्रध्याय ः।।
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/15829" बाट अनुप्रेषित