"श्रीमद्भगवद्गीता एकादश अध्याय" को बिचमा भिन्नता

 
==श्रीभगवानुवाच==
<br />
पश्य मे पार्थ रुपाणि शतशोद्रथ सहस्रशः ।
<br />
नाविधिानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।। ५।।
<br />
भगवानले भन्नु भयो
हे पार्थ, तिमी मेरा नाना प्रकारका तथा नाना वर्ण र आकृति भएका सयकडौं वा हजारौं दिव्य रुप हेर ।
<br />
पश्यात्यिान्वसून्रुद्रान्श्विनौ मरुतस्तथा ।
<br />
बहून्यदृष्टपूर्वाणि मश्याश्चर्याणि भारत ।।६।।
<br />
हे भरतवंशी (अर्जुन), सबै सूर्य (१२ सूर्य), सबै वसु (आठ) सबै रुद्र (११), अश्विनी कुमार (दुई), तथा वायुहरु (४९), लाई हेर । आसम्म तिमीले नदेखेका आश्चर्य पनि हेर ।
<br />
इहैस्थं जगतकृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
<br />
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छिसि ।।७।।
<br />
हे गुडाकेश, (आलस्यहीन) अर्जुन, मेरो शरीर स्थित सम्पूर्ण चराचर, केही बांकी नराखीकन छन्, हेर । त्यो मात्र होइन जगत्मा अन्यान्य जे जे छ (जे परिवर्तन भइरहेका छन्) ती पनि हेर ।
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
<br />
दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् ।।८।।
<br />
तर, तिमीले अफ्ना चक्षुले मलाई, मेरो स्वरुप, देख्न सक्दैनौ । तिमीलाई दिव्य दृष्टि दिन्छु । त्यसबाट योग को ऐश्वर्य (अघटित घटन सामथर्य) लाई हेर ।
 
==सञ्जय उवाच==
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि ः।
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/15827" बाट अनुप्रेषित