"श्रीमद्भगवद्गीता एकादश अध्याय" को बिचमा भिन्नता

(geeta 11)
 
=श्रीमद्भग्वद्गीता अध्याय ११=
==अर्जुन उवाच==
<br />
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यामसञ्ज्ञितम् ।
<br />
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम।।१।।
<br />
अर्जुनले भने
ममाथि अनुग्रह स्वरुप गुह्य अध्यात्म ज्ञान प्रदान गर्नु भयो । त्यस (तपाईंले भन्नु भएका) वचनले मेरो मोह गयो ।।१।।
<br />
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।
<br />
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चव्ययम्।।२।।
<br />
किनभने हे कमलनयन, मैले प्राणीको उत्पत्ति प्रलय तपाईंबाट सविस्तार सुनें । तपाईंको अव्यय (अविनाशी) स्वरुप पनि बुझें, सुनें ।
<br />
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
<br />
द्रष्टुमिच्छामि ते रुपमैश्वरं पुरुषोत्तम।।३।।
<br />
हे परमेश्वर, तपाईंले आफ्नो बारेमा जे जति भन्नु भयो, त्यो एतत एव (जस्तो भन्नु भयो ठीक त्यस्तै) हो । (यसकुरामा म विश्वस्त छु ।) त्यसैले हे पुरुषोत्तम, तपाईंको त्यो ऐश्वर्य रुप हेर्न इच्छुक छु ।
<br />
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
<br />
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ।।४।।
<br />
हे प्रभो, यदि तपाईंले मलाई त्यो (रुप) हेर्न योग्य ठान्नु हुन्छ भने, हे योगेश्वर, आफ्नो त्यो अव्यय रुप देखाउनु होस् ।
 
==श्रीभगवानुवाच==
पश्य मे पार्थ रुपाणि शतशोद्रथ सहस्रशः ।
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/15826" बाट अनुप्रेषित