बिभक्तिहरु नाम शब्दसंग जोडिएर आउने अक्षरहरु हुन् । यिनीहरु नाम शब्दहरुका पछाडी गाँसिएर आउने पुछ्रे अक्षरहरु हुन् । जस्तै:- रामको घर नवलपरासी जिल्लाको कावासोती भन्ने ठाँऊमा छ । दिइएको उदाहरणमा कर्ता 'राम' नाम शब्दसंग अन्त्यमा जोडिएर आएको अक्षर 'को' बिभक्ति हो ।

बिभक्ति निम्न प्रकारहरुका हुन्छन्:-