विकिपुस्तक:विकिपुस्तकको बारेमा

यसविकिपुस्तकको बारेमाको पुस्तक अथवा केही भाग अरुभाषामा लेखिएको छ यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न सहयोग गर्नुहोस्

विकिपुस्तक खुला सामग्रीको संग्रह हो । पाठ्यपुस्तकहरु जो जि कोही, तपाई सहित, ले हरेक पृष्ठको माथि रहने सम्पादनमा थिचेर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । योगदानकर्ताहरुको योगदानको श्रेय सधै रहने छ , साथै GNU स्वतन्त्र कागजात लाइसेन्सCreative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License ले तपाईले बुझाउनु भएको संस्करणहरु सधै स्वतन्त्र रुपमा बाडिने र पुन:निर्माण योग्य रहने निश्चित गर्छन । थपजानकारीको लागि विकिपुस्तक:प्रकाश अधिकार हेर्नुहोला ।विकिपुस्तक १० जुलाई २००३ देखि अनलाइन भएको हो ।

यो आयोजना सम्बन्धीको परिचय जो मुद्रण गरि पाठकहरुलाई संग्रहको रुपमा बाँड्ने लक्ष राखिएको छ को लागिविकिपुस्तक:संग्रह प्राक्थानमा हेर्नुहोस् ।

द्रष्टव्य: विभिन्न विषयका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णरुपमा सिकाई गराउन(विशेष रुपमा स्वास्थ्य विज्ञान),केही विकिपुस्तकहरु अभद्र र अश्लिल मानिने किसिमका हुनसक्छन ।थप जानकारीको लागि सामग्री अश्विकारोक्ती हेर्नुहोस् ।

विकिपुस्तकको बारेमा थप जानकारी सम्पादन गर्नुहोस्

विकिपुस्तक गहिराइमा सम्पादन गर्नुहोस्

विकिपुस्तकमा योगदान सम्पादन गर्नुहोस्

सम्पर्कमा रहन सम्पादन गर्नुहोस्

अरु विकिमेडिया आयोजनाहरु सम्पादन गर्नुहोस्

निम्न पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्