मन्दाक्रान्ता छन्द

म भ न त त गु

SSS SII III SSI SSI SS

डाँडाकाँडा चहुर हरिया देखिए पालुवाले

बाेकी ल्यायाे बकुल वनकाे बास मीठाे हवाले

-माधव घिमिरे