मनुस्मृति महर्षि मनुद्वारा विरचित हिन्दू धर्म सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण संस्कृत भाषाको नियम कानून सम्बन्धी पुस्तक हो ।पृष्ठभूमीसम्पादन