ढिँडो एक परम्परागत नेपाली खाना हो। यो मकै, गंहू कोदो वा फापरको पिठोबाट बनाइन्छ। यो एक स्वास्थ्यबर्धक तथा सर्बसुलभ नेपाली परिकार हो।

ढिँडो

इतिहाससम्पादन

बनाउन आवश्यक सामग्रीसम्पादनबनाउने विधिसम्पादन

बाह्य सामग्रीसम्पादन