यो विश्वकोश या यसका भातृ परियोजनाहरू तपाईको लागि उपयोगी लागेमा, चन्दा दिने बारेमा अवश्य सोच्नुहोस् । यो मुख्यतया सर्भर संयन्त्र खरिद तथा सम्भारको लागि प्रयोग गरिन्छ ।