ढकने चामलको एउटा विशेष प्रकारको खाद्य परिकार हो ।

बनाऊने सामग्रीसम्पादनचामल, चीनी, दूध,धिउ ,काजु,किसमिस,नरिबल ,ल्वाङ/मरिच /सुकमेल/मेथि/जाइदानाको धुलो स्वदअनुसार ।

बनाउने विधिसम्पादन

चामललाई ढकने पकाउनु भन्दा झण्डै १ घण्टा पहिले भिजाउने । पकाउने बेलामा भिजाएको पानीलाई निथार्ने अर्थात् तर्याउने ।