आत्मबोधोपनिषद ॠग्वेदीय शाखा को अन्तर्गत एक उपनिषद हो। यो उपनिषद संस्कृत भाषामा लिखित छ। येसको रचियता वैदिक काल को ऋषिहरु हुन् भन्ने मानिन्छ तर मुख्यत वेद व्यासलाई उपनिषदहरुको लेखक मानिन्छ।

विवरण सम्पादन गर्नुहोस्यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्


सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य लिङ्कहरू सम्पादन गर्नुहोस्

मूल ग्रन्थ सम्पादन गर्नुहोस्

अनुवाद सम्पादन गर्नुहोस्